Börja nu
Börja nu

Hur trappas Wegovy® upp?

Wegovy® dosering och upptrappning

Wegovy® Flextouch® finns i fem olika versioner med antingen 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,7 mg eller 2,4 mg, var och en med sin egen färgkod. Var och en av dessa Wegovy® Flextouch®-pennor innehåller fyra doser som ska injiceras med en veckas mellanrum, det vill säga varje penna motsvarar fyra veckors förbrukning.

Hur trappas Wegovy® upp?

Du börjar alltid med Wegovy® 0,25 mg dosering och efter fyra injektioner med en veckas mellanrum är sprutan tom. Fit för LIVET kommer automatiskt att se till att ett nytt recept finns tillgängligt på apoteket och att dosen ökas enligt planen.

Planen är att gå igenom de fem stegen till en underhållsdos på 2,4 mg. De vetenskapliga studierna av Wegovy® har visat att en upptrappning till en underhållsdos på 2,4 mg leder till maximal viktminskning cirka 68 veckor efter start.

Prova vår Wegovy® klickräknare här

På Fit för LIVET är vår erfarenhet att många patienter har effekt även av en låg dos

Nedan kan du se de olika doseringsstegen:

FIT för LIVET’s patientspecifika upptrappning av Wegovy®

Alla behöver inte nå upp till den högsta dosen av läkemedlet. Om du märker en god effekt på en lägre dos kan du fortsätta med den lägre dosen.

Därför kan det finnas situationer där du och Fit för LIVET avviker från ovanstående plan genom ömsesidig överenskommelse. Dessa ändringar kräver alltid en telefonkonsultation med antingen en sjuksköterska eller en läkare.

Vid biverkningar

Om du får biverkningar kan vi skjuta fram intervallet mellan doserna från samma penna för att minska koncentrationen av Wegovy® i kroppen, och/eller ordinera ytterligare en fyraveckorsbehandling i samma dos för att ge dig tid att vänja dig vid Wegovy®

Vid god effekt på låg dos

FIT för LIVET förespråkar att varje individ får den dos medicin som krävs för att nå sitt mål, men inte mer. Dessutom kan det vara motiverande för dig att veta att om du gör allt du kan med en hälsosam livsstil, kan du kanske stanna på steg 2 eller förmodligen steg 3 och därmed spara 1 000 DKK var fjärde vecka, dvs. 13 000 DKK årligen, vilket är prisskillnaden mellan 1 mg och 2,4 mg sprutor.

Vi kan dock inte lova att du kommer att lyckas med en lägre dos, för även om du uppnått en fin viktminskning, måste Wegovy® fortfarande vara tillräckligt effektiv på din hunger, eftersom hunger oundvikligen kommer att påverka din vikt senare. Dessutom är det förmodligen inte realistiskt för personer som har ett BMI över 30 eller som vill gå ner i vikt snabbt.

Olämplig upptrappning av Wegovy®

Vi har sett att vissa personer tar Wegovy® under en period, men sedan i samband med olika händelser, t.ex. för att öka aptiten, trappar man ner för att sedan trappa upp igen senare. Studier på råttor har visat att varierande doser av Wegovy® minskar effekten av läkemedlet, och detta kan slå tillbaka i det långa loppet.

Lyssna på Jesper Nygart berätta om medicinsk viktminskning

Lyssna på Jesper Nygart berätta om medicinsk viktminskning. Jesper Nygart är specialistläkare inom allmänmedicin och grundare av FIT for LIVET. Han har själv kämpat mot övervikt under hela sitt vuxna liv tills han började med viktminskningsmedicin. Där upplevde han snabbt banbrytande resultat.