Börja nu
Börja nu

Ditt BMI
talar om för dig
om du är lämplig för
medicinsk viktminskning

BMI beregner (Rød/grøn)

Weight

ft
in
lbs

BMI

BMI
BMI
BMI
Du är underviktig och inte lämplig för medicinsk viktminskning
Du är normalviktig och inte lämplig för medicinsk viktminskning

Du är lätt överviktig och inte lämplig för medicinsk viktminskning

KONTAKTA OSS

Du är överviktig och kan vara lämplig för medicinsk viktminskning om du har minst 1 riskfaktor såsom:

  • Högt blodtryck
  • Högt kolesterol
  • Kardiovaskulär sjukdom
  • Sömnapné
  • Viktrelaterad cancer (bröst, matstrupe, kolorektal, livmoder etc.)
  • Viktrelaterad ledvärk
  • Prediabetes
  • PCO
  • Stort midjeomfång, dvs. män över 102 cm och kvinnor över 88 cm.

OBS: Om du har diabetes, är gravid, ammar eller tänker bli gravid snart är du inte lämplig för medicinsk viktminskning.

BESTÄLL NU

Du är i viktklass 1 vilket innebär att du har hög risk för sjukdom och därför lämpar dig för medicinsk viktbehandling.

OBS: Om du har diabetes, är gravid, ammar eller planerar att bli gravid snart är du inte lämplig för medicinsk viktminskning.

BESTÄLL NU

Du är i viktklass 2 vilket innebär att du har en mycket hög risk för sjukdomar och är därför lämplig för medicinsk viktbehandling.

OBS: Om du har diabetes, är gravid, ammar eller planerar att bli gravid snart är du inte lämplig för medicinsk viktminskning.

BESTÄLL NU

Du är i viktklass 3, vilket innebär att du har en extremt hög risk för sjukdomar och är därför lämplig för medicinsk viktminskningsbehandling.

OBS: Om du har diabetes, är gravid, ammar eller planerar att bli gravid snart är du inte lämplig för medicinsk viktminskning.

BESTÄLL NU

Är du lämplig för medicinsk viktminskning?

Body mass index (BMI) används som ett objektivt mått för att göra en bedömning. Räkna ut ditt bmi:
BMI scoreDefinition
<18,5Undervikt
18,5-24,9Normalvikt
≥25Övervikt
≥30Fetmaklass I (ökad risk)
≥35Fetmaklass II (ökad risk)
≥40Fetmaklass III (ökad risk)

BMI är ett snabbt verktyg för att identifiera övervikt hos människor. BMI definieras som vikt/höjd2(kg/m2) Även om BMI kan ge en snabb indikation på övervikt hos människor, kan BMI också felklassificera särskilt mycket korta eller mycket muskulösa personer som överviktiga utan att de har en stor fettmassa.

Det innebär t.ex. att män, på grund av sin generellt större muskelmassa och benstomme, i allmänhet har ett högre BMI än kvinnor, även om de har samma mängd överflödigt kroppsfett.

På samma sätt kan muskulösa och kanske kraftigt byggda kvinnor ha ett relativt högt BMI utan att ha en ohälsosam mängd kroppsfett, och omvänt kan en kvinna utan mycket muskelmassa ha ett normalt BMI men med en ohälsosam mängd bukfett (“skinny fat”).

BMI är därför inte ett perfekt mått, och andra mått som midjemått kan ge en bättre indikation på om övervikt är skadligt för hälsan.

Hur farligt är övervikt?

Ett BMI på 30 eller högre innebär en risk på 25-30 % för tidig död eller någon av de sjukdomar som anges nedan.
En ökad förekomst av sjukdomar ses dock redan i det höga normalintervallet (BMI 20-25) jämfört med det låga normalintervallet.

Om du är överviktig och har ett stort midjemått riskerar du att drabbas av mer än 60 sjukdomar och tillstånd. Se några av dem nedan:

Cancer

Cancer är den vanligaste dödsorsaken i Danmark. Fetma kan orsaka cancer i matstrupe, bukspottkörtel, tjocktarm, ändtarm, bröst (efter klimakteriet), livmoder, njurar, gallblåsa och en aggressiv form av prostatacancer.
Övervikt och fetma är orsaken till 20 procent av alla cancerfall.

Långtidsstudier har också visat att i både USA och Sverige har personer med betydande viktminskning efter fetmakirurgi en minskad förekomst av cancer.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är den näst vanligaste dödsorsaken i Danmark. Gruppen omfattar förkalkning av blodkärl och blodproppar i hjärta, armar, ben, hjärna (inkl. hjärnblödning), njurar, lungor och huvudartären.

Det finns ett starkt samband mellan övervikt/fetma och hjärt-kärlsjukdom och död i hjärt-kärlsjukdom.

Det är inte bara graden av fetma som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, utan även hur länge man har varit överviktig. Därför är det viktigt att förebygga fetma hos barn och ungdomar.

Hos män kan en mycket god kondition minska risken för hjärt-kärlsjukdom med mer än tre gånger. Tyvärr är det bara 20 procent av de överviktiga i till exempel USA som har mycket bra kondition.

Högt blodtryck, typ 2-diabetes, höga blodfetter/kolesterol

Högt blodtryck, typ 2-diabetes och högt blodfett/kolesterol är sjukdomar som ofta orsakas av fetma, och många överviktiga personer har en eller flera av dessa sjukdomar samtidigt.

En studie har visat att en viktökning på 5,1-10 kg fördubblar risken för att utveckla typ 2-diabetes. En viktminskning på bara 5 % av kroppsvikten minskar däremot risken.

80 % av dödsfallen på grund av fetma orsakas av följdsjukdomar som ovan.

Nedsatt sexuell funktion

Nedsatt sexuell funktion är vanligare hos överviktiga personer än hos normalviktiga. Hos överviktiga män är det relativt vanligt med utebliven erektion.

Överviktiga kvinnors sexuella funktion störs mer av fetma än mäns. De njuter mindre av sex, har lägre lust och kan känna ovilja till att ha sex.

Höftartros

Höftartros är kopplad till fetma. De flesta som genomgår en höftledsoperation upplever mindre smärta i höften, men de överviktiga har inte samma fysiska funktion efter operationen som de normalviktiga.

Fettlever

Fettlever förekommer särskilt ofta när det finns mycket fett runt buken hos överviktiga personer, men inte om det är underhuden som innehåller mycket fett. Fettlever förekommer också vid alkoholmissbruk och kan, oavsett orsak, leda till leversvikt och levercancer.

Det kan också innebära en risk för gallsten, bråck, gikt och åderbråck.

Kvinnlig infertilitet

Kvinnlig infertilitet är vanligt förekommande hos kvinnor som är överviktiga. Fetma orsakar hormonella obalanser som leder till att ägget inte mognar och frigörs. Det är svårare för ett befruktat ägg att fästa vid livmoderslemhinnan. Resultatet av konstgjord befruktning kommer att minska i motsvarande grad.

Viktminskning bland överviktiga kvinnor kan återställa möjligheten till graviditet.

Under graviditeten har överviktiga kvinnor en högre risk för missfall, diabetes, havandeskapsförgiftning, blodproppar, kejsarsnitt och oförmåga att amma.

Barn till överviktiga mödrar löper större risk för dödfödsel, medfödda missbildningar, för tidig födsel, för hög födelsevikt, postnatal död, fetma och ämnesomsättningssjukdomar i barndomen.

Störningar i könshormonerna

Könshormoner och fetma har ett komplext samband, där förändringar i könshormoner kan orsaka fetma och viktförändringar kan orsaka förändringar i blodkoncentrationen av olika könshormoner.

I en grupp måttligt överviktiga män observerades en ökning av kvinnligt hormon och en minskning av fritt manligt hormon. Efter åtta veckors viktminskning normaliserades dessa värden. Behandling av män med låga nivåer av det manliga könshormonet testosteron kan leda till viktminskning.

Kvinnor som lider av PCO (en hormonstörning) tenderar att vara överviktiga, precis som kvinnor efter klimakteriet tenderar att vara feta runt buken. Klimakteriet är den tid (45-55 år) då en stor förändring av könshormonerna sker hos kvinnor

Psykosocial hälsa

Psykosocial hälsa följer fetma och dess följdsjukdomar.

Personer med fetma har i sig inte en högre risk för psykiatriska störningar, men en viss utbreddhet av depression, ångest, ätstörningar som hetsätningsstörning, alkohol- eller drogmissbruk, självkänsla, livskvalitet, kroppsuppfattning, sexuella eller fysiska övergrepp och social stigmatisering kan ses.

Överviktiga och särskilt extremt överviktiga personer är mindre benägna att ta examen från college, gifta sig och tjänar vanligtvis mindre pengar jämfört med normalviktiga personer.

Ryggsmärtor

Ryggsmärta - särskilt ländryggssmärta - är vanligt förekommande och orsakar försämrad livskvalitet och funktionsnedsättning.

En studie av överviktiga män visade att det finns ett tydligt samband mellan fetma och graden av ryggsmärta och funktionsnedsättning, särskilt om den överviktiga personen också hade psykologiska problem som ångest eller depression.