Börja nu
Börja nu
FitforLIVET_Ptientundersøgelse_w800x800px

Kunskap om fetma

FIT för LIVET:s
patientenkät om sug
efter njutningsmedel

FIT för LIVET får regelbundet feedback från medlemmar som rapporterar ett minskat beroende av olika stimulantia/njutningsmedel.

Mot denna bakgrund har kliniken genomfört en begränsad kvantitativ anonym undersökning bland patienterna. Patienterna tillfrågades om sitt sug efter sötsaker, skräpmat, alkohol och rökning. 507 patienter deltog i undersökningen, varav 64% hade ett BMI över 30.

Patienternas erfarenheter stärker tesen om att viktminskningsläkemedel har en effekt på beroendet.

En stor andel överviktiga har ett beroendeliknande förhållande till exempelvis godis, där sockret inte bidrar till en mättnadskänsla utan endast till fler kalorier och eventuella biverkningar av viktminskningsmediciner.

Minskat sug under de första 5-12 veckorna

66% av de svarande upplevde minskat sug inom de 5 första veckorna, medan 26% av de svarande upplevde minskat sug inom de första 12 veckorna.

Oförändrat sug, särskilt vid låga doser

Medan vissa upplever en betydande minskning av suget efter stimulantia, är det få som inte märker någon förändring i sitt sug. Med oförändrat begär stod många på låga doser, vilket kan vara en möjlig indikator på att den fulla effekten av läkemedlet ännu inte har uppnåtts.

5,9 % rapporterade ingen förändring i suget efter sötsaker och 4,0 % rapporterade ingen förändring i suget efter skräpmat. Dessa resultat observerades bland dem som konsumerade doser under följande nivåer:

Dos
_____________
Stimulantia/njutningsmedel
0,5 mg1 mg 1,7 mg2,4 mg
Sötsaker26,6%33%%23,3%16,6%
Skräpmat42,1%36,8%15,7%5,2%

Dessutom upplevde mellan 0,5 och 4,1% av den andel som konsumerade de aktuella njutningsmedlen ett ökat sug.

Det skulle dock behövas en mer djupgående studie för att exakt kunna klargöra den snedvridna effekten och omfattningen av minskat sug efter stimulantia hos patienter som behandlas med Wegovy.

Information och vägledning till patienterna

FIT för LIVET fokuserar redan på att informera och lindra eventuella biverkningar. Detta inkluderar nu även en förståelse för hur läkemedlet kan påverka suget efter stimulantia.

Baserat på vår omfattande erfarenhet från mer än 5 500 patientprogram har FIT för LIVET också implementerat en tidigare och mer frekvent uppföljning än den som beskrivs i den danska hälso- och läkemedelsmyndighetens produktresumé av Wegovy.

Påverkar belöningscentret i hjärnan

Wegovy och Ozempic innehåller den aktiva substansen semaglutid, som efterliknar kroppens naturliga tarmhormon, GLP-1. Hormonet sänker blodsockernivån och hungern, vilket gör att du känner dig mätt snabbare och därför intar färre kalorier.

Förutom att hormonet påverkar mättnadskänslan verkar det också påverka belöningscentrum i hjärnan. Internationella erfarenheter visar t.ex. att vissa patienter får ett minskat behov av shopping, droger och spel.

Andra studier har visat att suget efter alkohol också kan minskas hos gnagare och apor, men tyder på att det också kan minskas hos människor.

- Jesper Nygart -

”Vår studie är inte vetenskaplig, men tyder på att Wegovy är mycket mer än bara ett läkemedel för viktminskning. Detta förfaller logiskt om man tänker sig att hjärnans belöningssystem är sammankopplade och kontrollerar alla typer av belöningar.”

_BUS7228_MitWerk_Jesper_Square

Övervikt och fetma - du är inte ensam!

Det finns flera orsaker till fetma. För <1% beror fetma på olika endokrina störningar, medan för 99% av överviktiga människor är livsstilen orsaken.

Den grundläggande orsaken till fetma är att det genomsnittliga energiintaget via kosten under en längre tid är högre än den genomsnittliga energiförbrukningen.

Orsaken är dock mycket mer komplicerad och omfattar interaktioner mellan genetiska, hormonella, psykologiska faktorer inklusive stress, miljöfaktorer och sociala faktorer.

Av den vuxna befolkningen i Danmark var överviktiga år 2021.

Frågor och svar

Är medicinsk viktminskning något för mig?

Övervikt är ett stort hälsoproblem då det ökar risken för ett antal livsstilssjukdomar.

Vid medicinsk viktminskning hjälper viktminskningspreparatet dig att uppnå och behålla din viktminskning.

Du kan läsa mer om vem som kan få medicinsk viktminskning här.

Här hittar du information om medicinen: Wegovy®

Hur injicerar jag Wegovy®?

Läkemedlet ska injiceras en gång i veckan. Det spiller ingen roll om det injiceras på morgonen, vid middagstid eller på kvällen. Om du upplever biverkningar som illamående kan du ta läkemedlet på kvällen.

Området kan men behöver inte desinficeras före injektionen.

Vilka är biverkningarna av Wegovy®?

När du börjar ta Wegovy® kan du uppleva övergående biverkningar. Det finns också ett antal sällsynta biverkningar. Det är viktigt att vara medveten om de möjliga biverkningarna som finns.

Läs om Wegovy® biverkningar här.

Hur effektivt är medicinsk viktminskning?

Medicinsk viktminskning kan hjälpa dig att uppnå och behålla viktminskning. Genom att kombinera GLP-1-liknande medicin med rådgivning om en hälsosam livsstil uppnås en viktminskning som är 3 gånger högre än om du bara får vägledning om en hälsosam livsstil. Det visar en erkänd studie. Ett bra mål är en viktminskning på 1 kilo per vecka.

Det är viktigt att det inte går för snabbt. Vårt mål är just att hjälpa dig att uppnå en viktminskning som du kan behålla. För livet.

Vad kostar Wegovy®

De tre lägsta doserna kostar lika mycket. Ditt slutliga pris beror på din dos.

Se vad Wegovy® kostar här.