Börja nu
Börja nu
_BUS6617_MitWerk_gruppe_800x800px

Resultat och lärdomar

Wegovy® resultat och erfarenhet

Kliniska prövningar har visat att försökspersoner som testat Wegovy® gick ner 6 gånger mer i vikt än de som bara åt en lågkaloridiet och ökade sin fysiska aktivitet. Den genomsnittliga viktminskningen var cirka 17% av kroppsvikten. Hur snabbt och hur mycket man går ner i vikt varierar

Vad kan du förvänta dig när du börjar gå ner i vikt med Wegovy®?

Att börja med Wegovy® är det första steget mot att få kontroll över din vikt.

Det är ingen quick fix - det finns ingen snabb lösning för att gå ner i vikt och hålla vikten. Det kommer att ta tid och du måste vara beredd att vara uthållig.

De mest intressanta resultaten från kliniska prövningar

Alla har olika erfarenheter – men resultaten från kliniska prövningar kan säga något om vad du kan förvänta dig.

I en klinisk prövning jämfördes två grupper: en grupp tog Wegovy® utöver en lågkaloridiet och ökad fysisk aktivitet, medan den andra gruppen bara hade en lågkaloridiet och ökad fysisk aktivitet. Gruppen som tog Wegovy® gick ner 6 gånger mer i vikt än de som inte tog Wegovy®.

I försöket gick personer som minskade sitt kaloriintag och ökade sin fysiska aktivitet ner i genomsnitt 2,4 procent av sin kroppsvikt, medan de som lade till Wegovy® till en hälsosam kostplan gick ner 15 procent av sin kroppsvikt. De kunde behålla sin vikt i 16 månader med Wegovy®, och vi vet alla hur svårt det kan vara att hålla sig till en hälsosam kostplan och behålla en ny vikt efter att ha gått ner i vikt.

I studien var den genomsnittliga startvikten ~105 kg. De personer som fick Wegovy® hade en viktminskning på 16 kg och en minskning av midjemåttet på 13,5 cm.

"Jag har kunnat skriva, och det har varit respons direkt - det har varit jätteviktigt för mig"

Vad kan dessa erfarenheter innebära för dig?

Med Wegovy® kommer du inte bara att gå ner mer i vikt än om du bara hade gjort livsstilsförändringar på egen hand. Det kommer också att hjälpa dig att hålla vikten.

I en annan studie fick alla Wegovy® i kombination med kalorisnåla måltider och ökad fysisk aktivitet under 20 veckor. Dessa personer hade inte typ 2-diabetes och hade antingen ett kroppsmasseindex (BMI) på 30 eller högre eller 27 till 30 med minst en viktrelaterad komplikation.

De mest intressanta resultaten från kliniska prövningar

Efter 20 veckor delades de patienter som uppnått den fulla dosen på 2,4 mg slumpmässigt in i två grupper och fortsatte i studien under ytterligare 48 veckor. Båda grupperna fortsatte med ett minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet, men i den ena gruppen fick patienterna placebo och i den andra gruppen fortsatte patienterna att ta Wegovy®.De som slutade ta Wegovy® gick upp i vikt igen, medan de som fortsatte med Wegovy® fortsatte att gå ner i vikt (17 % viktminskning under

Minskat sug efter socker, fet mat, alkohol och rökning

FIT för LIVET's patientundersökning av 507 patienter visar ett minskat sug efter stimulantia/njutningsmedel.

Vi har genomfört en begränsad, kvantitativ, anonym undersökning bland patienter. Patienterna tillfrågades om suget efter sötsaker, skräpmat, alkohol och rökning. 507 patienter deltog i studien, varav 64 % hade ett BMI över 30 från början.

Onlinekursen

1. Teckna ett medlemskap och boka din tid. Vi skickar en frågeformulär till dig.

2. Sjuksköterskan granskar
mål, kost & livsstil mm.

3. Du kommer att få ett recept på
viktminskningsmedicin. Hämta ut det i Danmark.

4. Din viktminskningsprocess startar. Du har obegränsad
tillgång till oss.

Vem kan få behandlingen?

Alla kan inte få medicin för viktminskning. Om du bara har några extra kilon är du inte kvalificerad. Fit för LIVET erbjuder endast onlineprogram för personer som är måttligt eller kraftigt överviktiga. Fetma bedöms enligt BMI-skalan.