Börja nu
Börja nu
FitforLIVET_MedicinskVægttab_w800x800px

Hjälp för viktminskning

Medicinsk viktminskning

Viktminskningsmedicin hjälper dig att reglera din aptit, vilket gör det lättare att gå ner i vikt. Läkemedlet efterliknar effekten av kroppens naturliga tarmhormon, glukagon, som hjälper till att dämpa din aptit.

Du känner dig mätt snabbare och äter därför färre kalorier med medicin för viktminskning.

Hjälp för viktminskning

Den nya metod som FIT för LIVET erbjuder är ett medicinskt hjälpmedel för viktminskning med så kallad GLP-1/GLP-1 RA (Glucagon-Like Peptide-1 receptor Agonists), som tillverkas av Novo Nordisk.

De mest effektiva produkterna just nu

Novo Nordisk tillverkar flera typer av GLP-1 RA-produkter i olika formuleringar, varav de mest effektiva för närvarande är Wegovy® eller Ozempic®. Ozempic® har varit registrerad i EU och Nordamerika sedan 2017 och är avsedd för patienter med diabetes (typ 2-diabetes), men kan även användas för medicinsk behandling av fetma. Båda produkterna innehåller den aktiva substansen semaglutid, men Wegovy® använder en högre dos.

Semaglutid injiceras med en mycket tunn, kort nål strax under huden en gång i veckan. Det är också möjligt att få Semaglutid i tablettform, Rybelsus®, men effekten är varierande med tabletter som måste tas dagligen

FIT for LIVET skriver inte ut Ozempic®, eftersom det endast är avsett för patienter med diabetes

Fakta om viktminskningsmedicin

Det viktminskningsläkemedel som används innehåller GLP-1 (glukagonliknande peptid-1), uppkallat efter det tarmhormon som bland annat reglerar aptiten så att du snabbare känner dig mätt. Vissa personer upplever milda och övergående biverkningar från mag-tarmkanalen där läkemedlet har sin effekt. Om detta händer dig kan din läkare eller sjuksköterska hjälpa dig med råd och vägledning.

Hur mycket kan jag förvänta mig att gå ner i vikt med FIT för LIVET?

Det finns vetenskapliga bevis för att patienter som använder läkemedel för viktminskning uppnår en betydligt större viktminskning med läkemedel än utan. (Se diagrammet). Båda grupperna får råd om kost och motion. Den grå kurvan är de som fick placebo och den blå kurvan är de som fick det aktiva läkemedlet.

Siffrorna är baserade på ett genomsnitt, där vissa personer upplever en betydande viktminskning (upp till 20 %) och andra något mindre. Så håll ett öga på din medicinering för att se till att den fungerar så att du kan se och känna viktminskningen.

Lägg till livsstilsförändringar och våra onlinelösningar så kan du förvandla en stor viktminskning till en bestående viktminskning.

Ökad livskvalitet och minskad risk för sjukdomar

Har du övervikt och bara går ner några kilon har det positiva hälsoeffekter. En viktnedgång på 5 procent eller mer minskar risken för typ 2-diabetes, förbättrar sömnapné och sänker blodtrycket.

Förbättrat välbefinnande med mer rörelse och energi, bättre sömn och kanske även bättre självkänsla i sociala situationer är andra goda skäl att gå ner i vikt. Vi hjälper dig gärna hela vägen när du tecknar ett medlemskap.

Medicin godkänd för viktminskning

Wegovy® är godkänt för behandling av lätt överviktiga (BMI från 27-30), om det samtidigt finns andra överviktsrelaterade riskfaktorer, och för kraftigt överviktiga (BMI från 30 och över).

Är Wegovy® och Ozempic® samma sak?

Wegovy innehåller samma molekyl som Ozempic, semaglutid, men dosen på upp till 2,4 mg/vecka är främst inriktad på fetma. Wegovy är registrerat för behandling av mild fetma (BMI över 27-30) ihop med andra riskfaktorer och för svår fetma med BMI +30 i USA. Det är godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och därmed också godkänt för användning i Sverige.

Så fungerar medicinen

Läkemedlet verkar genom att stimulera frisättningen av insulin och hämma frisättningen av glukagon.

Glukagon är ett hormon som liksom insulin produceras i bukspottkörteln, men som har motsatt effekt. Det fördröjer också absorptionen av glukos från tarmen. Detta minskar sockeret i blodet. Blodfetter/kolesterol i blodet kommer också att minska i en positiv riktning.

Förebygger följdsjukdomar

Läkemedel för viktminskning kan också effektivt förebygga utvecklingen av fetmarelaterade komplikationer som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, fettlever, nedsatt sexuell funktion, nedsatt fertilitet, minskat manligt könshormon hos män, smärta/osteoartrit i rygg, höfter och knän.

Dessutom löper överviktiga personer 25-30 procent större risk att bli sjuka eller dö i förtid. 20 procent av alla cancerfall orsakas av fetma, och även med effektiv cancerbehandling har överviktiga personer en lägre överlevnadsgrad än cancerpatienter som har gått ner i vikt under tiden. 

Förutom en betydande viktminskning minskar läkemedlet risken för minst 60 följdsjukdomar i samband med fetma.

Marika Erlandsson