Börja nu
Börja nu
Wegovy_800x800px

Wegovy - Novo nordisk

Wegovy® viktnedgång från
Novo Nordisk

Wegovy® till viktnedgång är ett nytt och effektivt viktminskningsläkemedel från Novo Nordisk med bevisad effekt. Läkemedlet verkar genom att minska aptiten och tas genom injektion. Wegovy® är avsett för behandling av fetma hos personer med ett BMI över 30 eller personer med ett BMI från 27 som riskerar att utveckla vissa viktrelaterade följdsjukdomar.

Vad är Wegovy®?

Wegovy® tillverkas av Novo Nordisk och efterliknar kroppens naturliga aptitreglerande tarmhormon, glukagon (GLP-1) via den aktiva substansen semaglutid. Det gör att du snabbare känner dig mätt, så att du förbrukar färre kalorier. Läkemedlet injiceras en gång i veckan med en kort och tunn nål. Wegovy® godkändes för försäljning i Danmark i slutet av 2022.

Hur snabbt verkar Wegovy®?

Ett bra mål är 1 kg viktminskning per vecka. Det är viktigt att viktminskningen sker stadigt och inte för snabbt. Vår önskan är att hjälpa dig att uppnå varaktig viktminskning med en hälsosam livsstil. En erkänd studie visar att en kombination av GLP-1-medicinering, rådgivning och en hälsosam livsstil kan ge tre gånger större viktminskning än om du bara får rådgivning om en hälsosam livsstil.

Vilka resultat kan jag uppnå med Wegovy®?

Du kan förvänta dig maximal viktnedgång med Wegovy® cirka 68 veckor efter påbörjad behandling. Grunden till bedömningen är en studie med den maximala underhållsdosen efter upptrappning på 2,4 mg läkemedel i kombination med en hälsosam livsstil bestående av en kalorifattig kost och motion.

Hur länge ska jag ta Wegovy®?

Om du har ett BMI över 30 bör du räkna med att behandlingen med viktminskningsmedicin är livslång. För personer med ett BMI mellan 27-30 finns det en realistisk möjlighet att trappa ner medicineringen efter att ha uppnått maximal viktminskning. Det finns för närvarande inga kliniska studier med en faktisk nedtrappning av Wegovy®-medicinering.

Om du vill avbryta behandlingen med Wegovy® är det en bra förutsättning att du redan har uppnått åtminstone din önskade viktminskning. Dessutom måste du ha upprätthållit en hälsosam livsstil med en kalorifattig diet och motion under behandlingsperioden och upprätthålla goda matvanor, t.ex. i förhållande till mellanmål och snabbmat.

Kan jag köpa Wegovy® receptfritt?

Wegovy® är receptbelagt och måste förskrivas av en läkare, till exempel en läkare på en viktminskningsklinik online som FIT för LIVET eller din allmänläkare. Wegovy® är ett receptbelagt läkemedel och förskrivs baserat på en medicinsk bedömning. Därför behöver du ett recept på Wegovy® från en läkare för att köpa det. Detta gäller oavsett om du köper det online eller på apoteket.

På FIT för LIVET kommer du att få ett frågeformulär där du får svara på ett antal frågor om din hälsa. Om vi bedömer att du är lämplig för medicinsk viktminskning kan du få ett recept på Wegovy®.

Efter att jag gått ner i vikt
började jag känna mig
mycket mer som mig själv.

Vem kan få Wegovy®?

För att godkännas för Wegovy® måste du ha ett BMI på minst 30 eller ett BMI på 27 med en viktrelaterad riskfaktor, t.ex:

Högt blodtryck eller kolesterol – Kardiovaskulär sjukdom – Sömnapné – Prediabetes, PCO – Viktrelaterade ledsmärta – Viktrelaterad cancer (bröst, matstrupe, kolorektal, livmoder etc.) – Stort midjeomfång, dvs. män över 102 cm och kvinnor över 88 cm.

Om du tar andra läkemedel eller har andra relevanta hälsotillstånd kan det påverka om du ska behandlas med vegovi (Wegovy®). Detta beror på den medicinska bedömningen av den läkare som ansvarar för din behandling. Om du är osäker på om du är lämplig för behandlingen är vi på FIT för LIVET redo att svara på dina frågor.

Väd är skillnaden mellan Wegovy® och Ozempic®?

Ozempic® är primärt avsett för behandling av diabetes, men används också som ett läkemedel för viktminskning. Wegovy® är främst specifikt utvecklad för behandling av fetma. Båda dessa läkemedel tillverkas av Novo Nordisk och innehåller den aktiva substansen Semaglutid.

Den rekommenderade veckodosen är lägre för Ozempic®, som har en mindre mängd Semaglutid. Ozempic® finns tillgänglig i tre olika doser: 0,25 mg, 0,50 mg, 1,00 mg. Wegovy® finns i fem olika doser: 0,25 mg, 0,50 mg, 1,00 mg, 1,7 mg och 2,4 mg.

Förutom detta är båda typer av läkemedel identiska och administreras genom en veckovis injektion.

Vilka biverkningar har Wegovy®?

Vid upptrappning av Wegovy® kan du uppleva kortvariga biverkningar. De vanligaste biverkningarna är relaterade till mag-tarmområdet, såsom illamående, kräkningar, förstoppning etc.

Läs mer om biverkningar här

Wegovy® och narkos inför operation

Ska du opereras, sövas eller genomgå undersökningar som kräver att du fastar? Vi rekommenderar att du slutar ta Wegovy® tre veckor före operationen eller undersökningen. Detta för att säkerställa att läkemedlet har mindre effekt på mag- och tarmtömningen, så att din mage är helt tömd på mat innan du sövs.

Detta är rekommendationen från kanadensiska anestesiologer, som varnar för risken för komplikationer i Canadian Journal of Medicine, även om det fortfarande saknas forskningsbaserad kunskap på detta område. Därför finns det inga officiella kliniska riktlinjer för den optimala pausperioden med Wegovy® före anestesi.

Viktminskningsläkemedel som fördröjer tömningen av magsäcken ökar risken för allvarliga komplikationer såsom inandning av vätska och mat i lungorna (lungaspiration).

Novo Nordisk har uppgett att deras kliniska prövningar och säkerhetsdata inte har visat att läkemedlet ledde till “aspiration”. Företaget tillade dock att läkemedlen är kända för att leda till fördröjd tömning av maginnehållet och att läkemedlet varnar för möjliga gastrointestinala biverkningar.

Du kan läsa mer om Wegovy® och narkos före operation och andra biverkningar här.

Varför välja Wegovy® från FIT för LIVET?

På FIT för LIVET vill vi hjälpa människor på vägen mot varaktig viktminskning med personlig medicinsk rådgivning och det senaste godkända viktminskningsläkemedlet.

Du får ett kompetent team av viktminskningsexperter som kommer att vägleda dig säkert genom ett realistiskt och effektivt viktminskningsprogram med minimalt med obehag och biverkningar.