Börja nu
Börja nu
Medicin-Ozempic-800x800px

Diabetesmedicin

Ozempic® medicin
för viktnedgång
från Novo Nordisk

Ozempic® från Novo Nordisk är avsett för patienter med diabetes (typ 2-diabetes), men är också effektivt till viktnedgång. Läkemedlet verkar genom att reglera blodsockernivån och minska aptiten. Ozempic® är avsett för personer med ett BMI över 30 eller ett BMI från 27 och minst en viktrelaterad följdsjukdom.

Vad är Ozempic®?

Ozempic® är ett läkemedel från Novo Nordisk som ursprungligen utvecklades för behandling av typ 2-diabetes. Ozempic® visade sig senare vara effektivt som ett viktminskningsläkemedel för behandling av fetma. Ozempic® Läkemedlet innehåller den aktiva molekylen semaglutid, som är en aptitdämpande substans. Ozempic® har varit registrerat i EU och Nordamerika sedan 2017.

Ozempic® innehåller den aktiva molekylen semaglutid, som efterliknar kroppens eget aptitreglerande tarmhormon, glukagon (GLP-1). När du äter hämmas frisättningen av glukagon, medan frisättningen av insulin i bukspottkörteln stimuleras. Hormonet ökar mättnadskänslan, bromsar frisättningen av mat i tarmen och sänker blodsockernivån.

Ozempic® minskar också suget efter söta och feta livsmedel. Som ett resultat kommer du att konsumera färre kalorier och gå ner i vikt. Ozempic® används som ett tillägg i ett viktminskningsprogram i kombination med en livsstilsförändring som omfattar hälsosamma matvanor och motion. Läkemedlet injiceras en gång i veckan i låret, buken eller överarmen via en tunn engångsnål.

Hur fungerar Ozempic®?

Ozempic® innehåller den aktiva molekylen semaglutid, som efterliknar kroppens eget aptitreglerande tarmhormon, glukagon (GLP-1). När du äter hämmas frisättningen av glukagon, medan frisättningen av insulin i bukspottkörteln stimuleras. Hormonet ökar mättnadskänslan, bromsar frisättningen av mat i tarmen och sänker blodsockernivån.

Ozempic® minskar också suget efter söta och feta livsmedel. Som ett resultat kommer du att konsumera färre kalorier och gå ner i vikt. Ozempic® används som ett tillägg i ett viktminskningsprogram i kombination med en livsstilsförändring som omfattar hälsosamma matvanor och motion. Läkemedlet injiceras en gång i veckan i låret, buken eller överarmen via en tunn engångsnål.

Vad är skillnaden mellan Ozempic®
och Wegovy®?

Ozempic® är främst avsett för behandling av diabetes, men används också som viktminskningsläkemedel. Wegovy® är i första hand specifikt avsett för behandling av fetma. Båda läkemedlen tillverkas av Novo Nordisk och innehåller den aktiva molekylen semaglutid.

Den rekommenderade veckodosen är lägre för Ozempic®, som har ett lägre innehåll av semaglutid. Ozempic® finns i 3 olika doser: 0,25 mg, 0,50 mg, 1,00 mg. Wegovy® finns i 5 olika doser: 0,25 mg, 0,50 mg, 1,00 mg, 1,7 mg och 2,4 mg. Utöver det är de två läkemedelstyperna identiska och tas varje vecka via en injektion.

Är Ozempic® säkert som viktminskningsmedicin för icke-diabetiker?

Ja, det är det. Läkemedlet utvecklades ursprungligen som ett diabetesläkemedel för diabetespatienter. Ozempic® stabiliserar blodsockernivån. Som biverkning har läkemedlet en aptitdämpande effekt, vilket gynnar överviktiga personer som vill ha medicinsk hjälp att gå ner i vikt. Viktminskning kan minska risken för att utveckla typ 2-diabetes och viktrelaterade komplikationer om du riskerar att drabbas av fetma.

Är du osäker på om du är lämplig för ett viktminskningsprogram med Ozempic®? Då rekommenderar vi att du kontaktar oss utan förpliktelser så att vi kan vägleda dig och bedöma om du är lämplig för behandlingen.

Hur snabbt verkar Ozempic®?

Det är viktigt att viktminskningen sker stadigt och inte för snabbt. Ett bra mål för viktminskning är 1 kg per vecka. Vår önskan är att hjälpa dig att uppnå och bibehålla en hälsosam viktminskning och en förbättrad livsstil. Enligt en erkänd studie kan en kombination av viktminskningsmedicin, rådgivning och en hälsosam livsstil ge 3 gånger större viktminskning än om du bara får rådgivning om en hälsosam livsstil.

Är det nödvändigt att ändra livsstil?

Viktminskningsläkemedel som Ozempic® är avsedda som ett komplement till viktminskning. På FIT för LIVET ser vi medicinen som en startpunkt och ett stöd för en hälsosammare livsstil. För att uppnå en stabil och optimal viktminskning krävs mer än enbart viktminskningspreparat. En livsstilsförändring med en kalorifattig kost, goda matvanor och motion är därför en optimal förutsättning för att uppnå och bibehålla en hälsosam och effektiv viktminskning.

Vem kan få Ozempic®?

För att godkännas för Ozempic® måste du ha ett BMI på minst 30 eller ett BMI på 27 med minst en viktrelaterad sjukdom, t.ex:

Högt blodtryck eller kolesterol – Hjärt-kärlsjukdom – Sömnapné – Prediabetes, PCO – Viktrelaterad cancer (bröst, matstrupe, kolorektal, livmoder etc.) – Viktrelaterad ledvärk – Stort midjeomfång, dvs. män över 102 cm och kvinnor över 88 cm.

Om du har diabetes, är gravid, ammar eller planerar att bli gravid inom en snar framtid, får du inte ta viktminskningsmedicin med Semaglutide.

Om det finns andra relevanta hälsotillstånd kan det påverka om du ska behandlas med ozenpick (Ozempic®). Detta baseras på den behandlande läkarens medicinska bedömning. Vi använder den strängare FDA:s standarden och inte EU:s standard.

Är du osäker på om Ozempic® är rätt läkemedel för dig? På FIT för LIVET är vi redo att hjälpa dig att besvara dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om behandlingen eller våra tjänster.

Ditt BMI berättar
om du är lämplig för
medicinsk viktminskning

BMI beregner (Rød/grøn)

Weight

ft
in
lbs

BMI

BMI
BMI
BMI
Du är underviktig och inte lämplig för medicinsk viktminskning
Du är normalviktig och inte lämplig för medicinsk viktminskning

Du är lätt överviktig och inte lämplig för medicinsk viktminskning

KONTAKTA OSS

Du är överviktig och kan vara lämplig för medicinsk viktminskning om du har minst 1 riskfaktor såsom:

  • Högt blodtryck
  • Högt kolesterol
  • Kardiovaskulär sjukdom
  • Sömnapné
  • Viktrelaterad cancer (bröst, matstrupe, kolorektal, livmoder etc.)
  • Viktrelaterad ledvärk
  • Prediabetes
  • PCO
  • Stort midjeomfång, dvs. män över 102 cm och kvinnor över 88 cm.

OBS: Om du har diabetes, är gravid, ammar eller tänker bli gravid snart är du inte lämplig för medicinsk viktminskning.

BESTÄLL NU

Du är i viktklass 1 vilket innebär att du har hög risk för sjukdom och därför lämpar dig för medicinsk viktbehandling.

OBS: Om du har diabetes, är gravid, ammar eller planerar att bli gravid snart är du inte lämplig för medicinsk viktminskning.

BESTÄLL NU

Du är i viktklass 2 vilket innebär att du har en mycket hög risk för sjukdomar och är därför lämplig för medicinsk viktbehandling.

OBS: Om du har diabetes, är gravid, ammar eller planerar att bli gravid snart är du inte lämplig för medicinsk viktminskning.

BESTÄLL NU

Du är i viktklass 3, vilket innebär att du har en extremt hög risk för sjukdomar och är därför lämplig för medicinsk viktminskningsbehandling.

OBS: Om du har diabetes, är gravid, ammar eller planerar att bli gravid snart är du inte lämplig för medicinsk viktminskning.

BESTÄLL NU

Ger Ozempic® biverkningar?

Som med alla läkemedel kan biverkningar uppstå vid behandling med Ozempic®. Dessa biverkningar är oftast övergående och initiala, milda till måttliga och varar i några dagar. De vanligaste biverkningarna är relaterade till mag-tarmområdet, till exempel: illamående, rapningar, kräkningar, förstoppning, diarré, buksmärta eller sveda i övre delen av buken.

Förlamning av magsäcken (gastropares)

En annan möjlig biverkning vid användning av GLP-1-medel som Ozempic® är gastropares, vilket är en partiell förlamning av magsäcken. Förlamningen fördröjer tömningen av mat och dryck från magsäcken till tarmen. Behandling av magförlamning innebär – förutom diet och eventuellt läkemedel mot illamående – att dosen minskas eller att intervallen mellan doserna senareläggs.

Om du upplever mer uttalade eller långvariga biverkningar, tveka inte att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig och hjälper dig gärna att minska dina besvär. Efter mer än 3 000+ behandlingar med viktminskningsmedicin har vi utvecklat effektiva metoder för att minimera biverkningarna.

Ozempic® och narkos vid operation

Om du ska genomgå en operation eller annan undersökning med allmän anestesi ska du sluta ta Ozempic® tre veckor före operationen eller undersökningen. Detta för att säkerställa att läkemedlet har mindre effekt på mag- och tarmtömningen, så att magen är helt tömd på mat före narkosen.

Det finns dock ännu inga officiella kliniska riktlinjer, eftersom det fortfarande inte finns tillräckliga vetenskapliga bevis för hur länge Ozempic® ska sättas ut optimalt inför anestesi.

Viktminskningsläkemedel som fördröjer magsäckstömningen kan öka risken för allvarliga komplikationer som inandning av vätska och mat i lungorna (lungaspiration) om magsäcken fortfarande är full. Anestesiologer vid Massachusetts General Hospital i Boston har varnat för detta i Canadian Journal of Medicine.

Att sluta medicinera diabetespatienter är dock inte helt problemfritt, så alternativa sätt att kontrollera blodsockernivån bör diskuteras med den behandlande läkaren.

Under en rutinmässig endoskopi av en 31-årig kvinna som fick Ozempic® i låg dos i USA, var man tvungen att avbryta undersökningen eftersom det fortfarande fanns mat i hennes mage och hon bedömdes löpa stor risk att få ner innehållet i lungorna. Detta trots att hon hade fastat i 10 timmar.

Novo Nordisk har uppgett att deras kliniska prövningar och data inte har visat att läkemedlet orsakade de aktuella komplikationerna. Företaget tillade dock att läkemedlet är känt för att resultera i fördröjd tömning av maginnehållet och att läkemedlet varnar för möjliga gastrointestinala biverkningar.

Kan jag köpa Ozempic® receptfritt?

Ozempic® är receptbelagt och måste förskrivas av en läkare, till exempel din husläkare eller en läkare via en viktminskningsklinik på nätet som FIT för LIVET.

Frågor och svar

Är medicinsk viktminskning något för mig?

Övervikt är ett stort hälsoproblem då det ökar risken för ett antal livsstilssjukdomar.

Vid medicinsk viktminskning hjälper viktminskningspreparatet dig att uppnå och behålla din viktminskning.

Du kan läsa mer om vem som kan få medicinsk viktminskning här.

Här hittar du information om medicinen: Wegovy®

Hur injicerar jag Wegovy®?

Läkemedlet ska injiceras en gång i veckan. Det spiller ingen roll om det injiceras på morgonen, vid middagstid eller på kvällen. Om du upplever biverkningar som illamående kan du ta läkemedlet på kvällen.

Området kan men behöver inte desinficeras före injektionen.

Vilka är biverkningarna av Wegovy®?

När du börjar ta Wegovy® kan du uppleva övergående biverkningar. Det finns också ett antal sällsynta biverkningar. Det är viktigt att vara medveten om de möjliga biverkningarna som finns.

Läs om Wegovy® biverkningar här.

Hur effektivt är medicinsk viktminskning?

Medicinsk viktminskning kan hjälpa dig att uppnå och behålla viktminskning. Genom att kombinera GLP-1-liknande medicin med rådgivning om en hälsosam livsstil uppnås en viktminskning som är 3 gånger högre än om du bara får vägledning om en hälsosam livsstil. Det visar en erkänd studie. Ett bra mål är en viktminskning på 1 kilo per vecka.

Det är viktigt att det inte går för snabbt. Vårt mål är just att hjälpa dig att uppnå en viktminskning som du kan behålla. För livet.

Vad kostar Wegovy®

De tre lägsta doserna kostar lika mycket. Ditt slutliga pris beror på din dos.

Se vad Wegovy® kostar här.

Billede af Maria efter træning

Innan jag påbörjade mitt medicinska viktminskningsprogram hade jag flera bekymmer, som jag i backspegeln inte behövde vara så nervös för.

– Maria –