Börja nu
Börja nu
Rybelsus_FitForLivet_800x800px

Rybelsus® - Novo nordisk

Rybelsus®
diabetes läkemedel
för viktnedgång
från Novo Nordisk

Rybelsus® är ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes i tablettform. Tabletten har funnits på marknaden sedan 2019 och tillverkas av Novo Nordisk.

Läkemedlet hjälper till att sänka blodsockernivån och kan främja viktminskning genom att minska aptiten och öka mättnadskänslan.

Vad är Rybelsus®?

Rybelsus® ingår i behandlingen av typ 2-diabetes, tillsammans med kost- och motionsrådgivning och eventuellt andra diabetesläkemedel. Syftet med behandlingen är att minska risken för sjukdomar och komplikationer som är relaterade till diabetes.

Hur verkar Rybelsus®?

Rybelsus® innehåller den aktiva ingrediensen Semaglutide, som tillhör GLP-1-agonisterna (glukagonliknande peptid-1). Hormonet efterliknar det naturliga tarmhormonet GLP-1, som frisätts från tarmen när vi äter.

Genom att efterlikna GLP-1:s funktion stimulerar det insulinfrisättningen från bukspottkörteln, vilket sänker blodsockernivån efter måltider. Dessutom hämmar Rybelsus® frisättningen av glukos från levern och ökar mättnadskänslan genom att maten stannar kvar längre i magen.

Rybelsus® som daglig tablett

Rybelsus® är oral semaglutid i tablettform, som ska tas varje dag. De flesta andra GLP-1-agonister måste vanligtvis tas som en injektion via en veckospruta, såsom Ozempic®. Det dagliga intaget av Rybelsus® kan göra effekten mer varierand och för en del kännas mer besvärlig än en veckoinjektion.

Viktnedgång med Rybelsus®

Många personer med typ 2-diabetes kan ha svårt att gå ner i vikt, och för vissa kan viktkontroll vara en del av diabetesbehandlingen.

Rybelsus® är avsett för behandling av typ 2-diabetes, men har också visat sig minska aptiten och öka mättnadskänslan. Det kan därför stödja viktkontroll och göra det lättare att gå ner i vikt, samtidigt som det förbättrar regleringen av blodsockret.

Hur mycket kan jag minska i vikt?

Även om Rybelsus® inte är avsett för viktminskning, visar erfarenheten att läkemedlet kan motverka fetma. I en medicinsk studie av 1864 vuxna med typ 2-diabetes jämfördes effekterna av 7 mg Rybelsus® och 14 mg Rybelsus® med 100 mg Januvia®, där båda fick ett eller två diabetespiller. Efter 6 månader tappade patienterna med en genomsnittsvikt på 90 kilo:

  • Ca. 2,18 kilo vid 7 mg Rybelsus®
  • Ca. 3,08 kilo vid 14 mg Rybelsus®
  • Ca. 0,59 kilo vid 100 mg Januvia®

Patienter som fick 14 mg Rybelsus® gick ner 5 gånger mer i vikt än de som fick Januvia®. Även om många gick ner i vikt, gick vissa även upp i vikt.

Innan jag började mitt medicinska viktminskningsprogram hade jag flera bekymmer som jag i backspegeln inte behövde vara så nervös över.

Är Ozempic® och Rybelsus® likadana?

Rybelsus® och Ozempic® är båda godkända för behandling av typ 2-diabetes och innehåller den aktiva substansen semaglutid.

Skillnaden ligger i hur läkemedlet administreras. Rybelsus® är Semaglutide i tablettform som ska tas dagligen, medan Ozempic® injiceras varje vecka i antingen magen, låret eller överarmen.

Vad är skillnaden mot Wegovy®?

Wegovy® är godkänt för behandling av fetma, medan Rybelsus® är godkänt för behandling av diabetes. Wegovy® har ett högre maximalt innehåll av semaglutid (2,4 mg) än Ozempic (1,0 mg), medan Rybelsus® har ett maximalt innehåll på 14 mg.

På grund av det varierande orala upptaget är det svårt att förutsäga effekten av att byta från oral Semaglutide till injektion. En daglig dos på 14 mg oral semaglutid är jämförbar med en veckodos på 0,5 mg semaglutid via spruta.

Daglig doseringsanvisning

Tabletten ska tas på fastande mage, före en måltid (efter minst 6 timmars fasta), vanligtvis på morgonen, men kan tas när som helst under dagen. Tabletten ska inte krossas eller brytas utan sväljas hel med högst ett halvt glas vatten. Vänta minst 30 minuter innan andra läkemedel, mat eller dryck intas. Mat eller stora mängder dryck minskar absorptionen av Semaglutide. Om du har missat en dos ska du hoppa över den.

Dosering och upptrappning

Tabletterna finns i tre olika doser och innehåller antingen 3 mg, 7 mg eller 14 mg semaglutid. För vuxna rekommenderas att man börjar med 3 mg en gång dagligen under den första månaden och sedan ökar dosen till en underhållsdos på 7 mg en gång dagligen. Denna dos fortsätter i minst en månad. Om tillfredsställande blodsockerkontroll uppnås kan en dos på 7 mg bibehållas. Om effekten är otillräcklig kan dosen ökas till en maximal dos på 14 mg en gång dagligen.

Kan jag få Rybelsus® för viktminskning utan att ha diabetes?

Rybelsus® är främst godkänt och förskrivet för behandling av typ 2-diabetes. Det är inte godkänt som ett läkemedel specifikt för viktminskning hos icke-diabetespatienter. Kliniska studier har dock visat att Rybelsus® kan orsaka viktminskning som en biverkning hos patienter med typ 2-diabetes.

Om du är intresserad av läkemedel för viktminskning men inte har diabetes är det viktigt att du diskuterar dina behov och alternativ med en läkare, till exempel en FIT för LIVET-läkare som är specialiserad på medicinsk viktminskning. 

Även om off-label-användning av läkemedel för andra ändamål är möjlig, måste användningen och effekten noggrant bedömas. Det finns andra läkemedel som är särskilt godkända och utformade för personer utan diabetes som kan vara mer lämpliga för viktminskning.

Vem kan få behandling?

Rybelsus® är receptbelagt och godkänt för patienter med typ 2-diabetes med otillräcklig glykemisk kontroll eller som ett alternativ till diabetesläkemedlet metformin.

Patienten måste ha ett godtagbart hälsotillstånd för att få Rybelsus® förskrivet utan kontraindikationer, betydande hälsorisker eller allergier. Förskrivningen av Rybelsus® baseras på en individuell medicinsk bedömning utifrån patientens hälsotillstånd, sjukdomshistoria och behandlingsbehov.

Vem kan inte få behandling?

Patienter kan inte få behandling vid följande tillstånd:

  • Type 1 diabetes
  • Diabetisk ketoacidose
  • Graviditet

Vilka biverkningar har Rybelsus®?

Som med alla andra typer av läkemedel är det viktigt att vara medveten om potentiella biverkningar. Biverkningarna är oftast relaterade till mag-tarmkanalen där läkemedlet har sin effekt. Vissa patienter kan uppleva illamående eller diarré när de använder Rybelsus®. Andra vanliga biverkningar är kräkningar, förstoppning och trötthet. En sällsynt biverkning är inflammation i bukspottkörteln (pankreatit). 

Om du genomgår behandling och får biverkningar kommer den sjukvårdspersonal som ansvarar för din behandling att ge dig råd om hur du ska hantera biverkningarna.

Källor: Den danska hälso- och läkemedelsmyndighetens produktanmälan, Dansk läkemedelsinformation, Novo Nordisk

Vad kostar Rybelsus®?

Pris för Rybelsus® med 30 stycken:

  • 3 mg kostar ca. 994,40 kr.
  • 7 mg kostar ca. 1.019,00 kr.
  • 14 mg kostar ca. 972,00 kr.

Källa: Medicin.dk – professionell (Dansk Lægemiddel Information)