Börja nu
Börja nu
Saxenda_FitForLivet_800x800

Saxenda - Novo nordisk

Saxenda® medicin
för viktnedgång
från Novo Nordisk

Saxenda® är ett receptbelagt läkemedel för viktminskning som minskar aptiten och tas genom injektion en gång om dagen vid samma tidpunkt. Saxenda® är avsett för behandling av överviktiga personer med ett BMI över 30 eller överviktiga personer med ett BMI på 27 eller mer och ett eller flera hälsoproblem som är relaterade till fetma.

Vad är Saxenda®?

Saxenda® tillverkas av Novo Nordisk och efterliknar kroppens naturliga aptitreglerande tarmhormon, glukagon (GLP-1), via den aptitdämpande aktiva substansen Liraglutide. Läkemedlet används för att stödja viktminskning i kombination med diet och motion. Saxenda® har varit godkänt för medicinsk behandling av fetma i Danmark sedan 2015.

Vad är skillnaden på Saxenda® och Wegovy®?

Saxenda® för viktnedgång innehåller den aktiva substansen Liraglutide, medan Wegovy® innehåller substansen Semaglutide. De två aktiva substanserna har samma aptitdämpande funktion. Forskning och erfarenhet har dock visat att Semaglutid är mer effektivt för viktminskning och att Wegovy® därför ger bättre resultat än Saxenda®.

Saxenda® ska injiceras 1 gång dagligen ungefär på samma tidpunkt, medan Wegovy® ska injiceras 1 gång per vecka.

FIT för LIVET använder alltid den senaste och mest effektiva viktminskningsmedicinen för att hjälpa våra medlemmar att uppnå bästa möjliga resultat.

I vissa fall ordinerar vi Saxenda® om biverkningarna av Wegovy® är för många.

Vad är skillnaden på Ozempic®, Saxenda® och Wegovy®?

Ozempic® är ett diabetesläkemedel, medan Wegovy® och Saxenda® uteslutande används som medicinsk behandling av fetma. Ozempic® och Wegovy® innehåller samma aktiva substans, semaglutid, som injiceras en gång i veckan.

Vilka biverkningar har Saxenda®?

Som med andra typer av viktminskningsläkemedel kan biverkningar förekomma. De vanligaste biverkningarna varar vanligtvis i några dagar och uppträder vanligtvis endast vid dosökning. Din behandlande läkare kommer att berätta för dig hur du ska hantera symtomen.

De vanligaste biverkningarna är exempelvis:
Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning och huvudvärk.

Andra vanliga biverkningar är:
Problem relaterade till mag-tarmområdet, t.ex. matsmältningsproblem, halsbränna och lågt blodsocker.

Sällsynta och mer allvarliga biverkningar:
Andningssvårigheter, svullnad i halsen och ansiktet och snabb hjärtrytm.

Sällsynta men allvarliga biverkningar:
Symtom på pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) med svår och ihållande buksmärta, eventuellt med utstrålning till ryggen, illamående och kräkningar.

Källa: Medicin.dk – bipacksedlar

Innan jag påbörjade mitt
medicinska viktminskningsprogram
hade jag flera bekymmer,
som jag i backspegeln inte
behövde vara så nervös för.

Vem kan få Saxenda®?

För att godkännas för Saxenda® måste du ha ett BMI på minst 30 eller ett BMI på 27 med minst ett viktrelaterat hälsoproblem, t.ex:

Högt blodtryck eller kolesterol – Kardiovaskulär sjukdom – Sömnapné – Prediabetes, PCO – Viktrelaterad ledvärk – Viktrelaterad cancer (bröst, matstrupe, kolorektal, livmoder etc.) – Stort midjeomfång, dvs. män över 102 cm och kvinnor över 88 cm.

Om du tar andra typer av läkemedel eller har andra relevanta hälsotillstånd, till exempel nedsatt leverfunktion, kan det påverka om du ska behandlas med Saxenda®. Den läkare som ansvarar för din behandling gör den medicinska bedömningen.

Kan jag få Saxenda® utan recept?

Saxenda®, liksom andra typer av läkemedel för viktminskning, är receptbelagt och kan därför inte köpas receptfritt, utan måste förskrivas av läkare.

Vad kostar Saxenda®?

Priset på Saxenda® varierar mellan olika tillverkare. Startdosen är 0,6 mg per dag, som gradvis ökas minst varje vecka tills en underhållsdos på 3,0 mg uppnås.
För 5×3 ml injektionsvätska, är priset ungefär mellan 2 100 DKK och 2 550 DKK. 1 ml innehåller 6 mg liraglutid och varje penna innehåller 3 ml injektionsvätska.

Källa: Medicin.dk

”Det är inte en kur, det är en kurs”